Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Šilheřovice
ObecŠilheřovice

V letní sezoně máte možnost si zapůjčit v obci elektrokola a ke sportovním aktivitám  využít víceučelové hřiště. Více informací v sekci Sportovní využití .

Veřejné zakázky

taxi

Provozovatel služby SENIOR TAXI V Šilheřovicích

Datum: 9. 12. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování služby "SENIOR TAXI" pro obec Šilheřovice. Jedná se o službu pro oprávněné občany obce Šilheřovice.

Dodávka sčítacích zařízení

Dodávka sčítacích zařízení

Datum: 24. 7. 2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks sčítacího zařízení na cyklostezky.

Poskytnutí úvěru na financování dotačních projektů a následný úvěr na spolufinancování

Poskytnutí úvěru na financování dotačních projektů a následný úvěr na spolufinancování

Datum: 25. 5. 2018

Předmětem veřejné zakázky je financování akcí:

Vybudování cyklotrasy SO 103

Datum: 6. 10. 2017

Veřejná zakázka byla zrušena.

Výběrové řízení na pořízení cykloboxů

Výběrové řízení na pořízení cykloboxů

Datum: 4. 8. 2017

Předmětem zakázky je dodávka 24 ks cykloboxů a jejich následná instalace a zprovoznění na provedenou zpevněnou plochu.

258px-Osmoderma_eremita_female

Tvorba aplikace "Po stopách brouka Pachníka"

Datum: 13. 2. 2017

Hlavním cílem zakázky je zvýšení atraktivity přírodního dědictví v obci Šilheřovice, jedná se především o brouka Páchníka hnědého.

Oprava cest Šilheřovice

Oprava cest Šilheřovice

Datum: 14. 3. 2016

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na opravu cest ul. Sokolská, Kostelní, Poštovní a parc. č. 1670 v obci Šilheřovice.

nádoba na bioodpad

Obec Šilheřovice - biologicky rozložitelný odpad

Datum: 30. 6. 2015

Cílem projektu je zajistit materiálové využití odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domácího kompostování v obci Šilheřovice.

hygienické zázemí

Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice

Datum: 22. 5. 2015

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zázemí pro chlapce a dívky v budově vyššího stupně ZŠ v Šilheřovicích na ulici Kostelní č. p. 230, parcelní číslo 612/3 v k. ú. Šilheřovice.

Dodávka IC techniky – nové zadávací podmínky

Dodávka IC techniky – nové zadávací podmínky

Datum: 26. 2. 2015

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky, a to: 30 ks PC a 1 ks serveru pro Základní školu Šilheřovice.

Dodávka IC techniky

Datum: 29. 1. 2015

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky, a to: 30 ks PC a 1 ks serveru pro Základní školu Šilheřovice.

Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa – nové zadávací podmínky

Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa – nové zadávací podmínky

Datum: 1. 10. 2014

Předmětem plnění veřejné zakázky představuje služby realizované v rámci projektu - "Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa". Jedná se o služby založení sadových úprav.

Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa

Datum: 12. 9. 2014

Předmětem plnění veřejné zakázky představuje služby realizované v rámci projektu - "Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa". Jedná se o služby založení sadových úprav.

Snižování prašnosti v obci Šilheřovice

Snižování prašnosti v obci Šilheřovice

Datum: 22. 8. 2014

Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks samosběrného zametacího vozu určeného k čištění komunikací.

Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem

Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem

Datum: 29. 7. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na obnovu zeleně v intravilánu obce Šilheřovice, v lokalitě svah nad potokem.

3 TI Šilheřovice

Datum: 27. 6. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na prodloužení kanalizačního řádu pro odvedení povrchových a dešťových vod na ulici Kostelní v obci Šilheřovice.

13 TI Šilheřovice

13 TI Šilheřovice

Datum: 27. 6. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na výstavbu místní komunikace U Obory v Šilheřovicích.

Revitalizace koryta Šilheřovického potoka - úsek č. 3

Revitalizace koryta Šilheřovického potoka - úsek č. 3

Datum: 23. 6. 2014

Úsek č. 3 koryta Šilheřovického potoka vede od ulice Ke Kovárně mezi soukromými zahradami směrem k ulici Horní, kde je ukončen před mostkem pod silnicí č. III/4696 v ulici Horní. Celková délka opravovaného úseku koryta toku je 182 bm.

Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice – vyšší stupeň

Datum: 23. 6. 2014

Veřejná zakázka byla zastavena.

Poskytnutí úvěru na předfinancování dotačních projektů a jiných projektů a následný úvěr na spolufinancování

Datum: 20. 6. 2014

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám zakázky malého rozsahu s názvem: „Poskytnutí úvěru na předfinancování dotačních projektů a jiných projektů a následný úvěr na spolufinancování“ zadavatele Obec Šilheřovice:

Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice

Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice

Datum: 18. 3. 2014

Tento projekt je spolufinancován z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM. Registrační číslo projektu: 00111207

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice

Datum: 10. 11. 2013

Na základě Rozhodnutí č. 12127971-SFŽP ze dne 25.1.2013 obec získala dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1 – ....

Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí - nové zadávací řízení

Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí - nové zadávací řízení

Datum: 5. 11. 2013

Veřejná zakázka byla ukončena dne 31. 12. 2013

Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí

Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí

Datum: 1. 11. 2013

Již v roce 2012 jsme požádali v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 o poskytnutí dotace na projekt „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“.

Sadové úpravy veřejných ploch – svah za Základní a Mateřskou školou Šilheřovice

Sadové úpravy veřejných ploch – svah za Základní a Mateřskou školou Šilheřovice

Datum: 12. 7. 2013

Operační program životní prostředí, výzva ač. 42, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Obec Šilheřovice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Jsme členy