Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Czech point

 

Czech point

Český Podací Informační Národní Terminál, tedy CZECHPOINT 

Obecní úřad Šilheřovice poskytuje občanům od února  2009 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému CZECHPOINT. Výpisy z Czechpointu po telefonické domluvě.

 V současnosti Czech POINT poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí – může požádat anonymní žadatel

 1. Výpis z Katastru nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo popisné
 1. Výpis z veřejného rejstříku – IČ organizace
 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík obecně prospěšných společností
 1. Výpis z Živnostenského rejstříku – IČ organizace
 2. Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ organizace
 3. Výpis z Insolvenčního rejstříku – IČ organizace nebo osobní údaje (jméno a příjmení)
 4. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby – IČ organizace

 Výpisy z neveřejných evidencí - výpis lze vydat osobě, které se výpis týká nebo na základě ověřené plné moci. Osoba, které lze na pracovišti CZECHPOINT výpis vydat, musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.

 1. Výpis z Rejstříku trestů – platný doklad totožnosti (musí mít přiděleno rodné číslo)
 2. Bodové hodnocení řidiče – platný doklad totožnosti (doporučujeme předložit i řidičský průkaz)
 3. Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH – IČ subjektu, platný doklad totožnosti

Přijetí podání podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

 • registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu

Autorizovaná konverze dokumentů

 • konverze listin do elektronické podoby
 • konverze z elektronické do listinné podoby

 Datové schránky – platný doklad totožnosti

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránky neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 Základní registry

 • výpis údajů z registru obyvatel – ROB – neveřejný
 • výpis údajů z registru osob – ROS
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 Vydání ověřených výstupů je zpoplatněno následovně:

Typ výpisu Cena za 1. stranu Cena za každou další stranu
Výpis z Katastru nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč
Výpis z Veřejného rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč ------
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Přijetí podání podle živnostenského zákona 50,- Kč + poplatek dle povahy úkonu
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Autorizovaná konverze dokumentu 30,- Kč 30,- Kč
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 200,- Kč ------
Výpis ze základních registrů 100,- Kč 50,- Kč

Více informací o Czech POINTu obecně naleznete na www.czechpoint.cz.