Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce OÚ a hasičské zbrojnice

 


Dotační program: „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“
Dotace:  238.000 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec dotaci na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice.