Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 - Ministerstvo zemědělství

 

 

Dotační program: „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“
Podpora: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Dotace: 482.615,- Kč

Předmětem této dotace je odstranění vlhkosti fasády u vstupu do kostela na jeho severní straně a oprava a údržba stávajícího přístupového schodiště ke kostelu (včetně obnovení zábradlí, opravení dvoukřídlé brány a úpravy doprovodné zeleně).