Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím

 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

Projekt:                               „Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím“
Registrační číslo:                 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243
Vedoucí partner:                  Gmina Lyski
Dotace EFRR:                       1.999.605,08 euro
Partneři projektu:                Obec Šilheřovice, obec Hať, obec Vřesina, město Bohumín,

                                              gmina Krzyzanowice, gmina Lubomia, gmina Kornowac

Tento projekt bude doplněním cyklistické „Stezky Odry“, která vznikla v roce 2005 z iniciativy ekologické nadace 'Zelená akce' a patří do sítě zelených stezek - Greenways. Poprvé se toto slovo objevilo v 50. letech 20. století v kontextu rekreačních stezek (pěších i cyklistických) v městských oblastech. S postupem času začaly vznikat další stezky, na okrajích měst, ale také podél řek a přírodních koridorů. Náš projekt je právě takovouto iniciativou 8 obcí z pohraničí PL-CZ.