Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Stavební úpravy požární zbrojnice

 

 

Dotační program: „Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sborů

                             dobrovolných hasičů“

Dotace:                    665.889 Kč

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Stavební úpravy požární zbrojnice“.


Výzva:                       JSDH – V3 – 2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Dotační program:     Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí
Dotace:                      1.331.777 Kč

 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytne investiční dotaci obci Šilheřovice na realizaci projektu „Stavební úpravy požární zbrojnice“