Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Společná budoucnost bez hranic

 

 

Název projektu:         Společná budoucnost bez hranic

Reg. číslo:                   CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101

 

 

Anotace:

Obsahem projektu je opětovné navázání spolupráce partnerských obcí po pandemii COVID 19 s důrazem na výhled do budoucnosti. Především by se jednalo o oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. V rámci projektu bude realizována výjezdní konference, ze které vzejde akční plán na 5 let, bude uspořádán společný cyklovýlet po katastrech všech partnerů a celý projekt vyvrcholí uspořádáním společného koncertu a vydáním hudebního CD.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pokovidový rozvoj partnerských obcí na CZ-PL pohraničí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Tento záměr budoucího rozvoje bude rozpracován v dokumentu "Rozvojový plán partnerských obcí na léta 2023 - 2027". Tento Rozvojový plán bude finalizován na výjezdním zasedání v Trojanovicích.

Dílčími cíli budou uspořádání společného cyklovýletu, který bude probíhat přes katastry všech partnerských obcí a uspořádání závěrečného společného CZ-PL koncertu, jako slavnostní vyvrcholení obnovení spolupráce a pořádání akcí po dvouleté odmlce z důvodu pandemie.

 

Doba realizace:               1.3.2022 – 31.12.2022

 

Financování:     

Celkové náklady projektu            41 108,00 EUR

Z toho ERDF                             34 941,80 EUR

 

Obec Šilheřovice                             Celkem 6 508,00 EUR / Dotace 5 531,80 EUR

Obec Hať                                       Celkem 6 485,00 EUR / Dotace 5 512,25 EUR

Obec Píšť                                       Celkem 6 485,00 EUR / Dotace 5 512,25 EUR

Gmina Krzyżanowice                       Celkem 21 630,00 EUR / Dotace 18 385,50EUR