Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

 

Dotační program: „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“
Dotace: 147.000 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“ v rámci programu INTERREG V-A CZ-PL.