Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Prodloužení řádu dešťové kanalizace Šilheřovice, ulice Horní p.č.1650/1)

 

Dotační program: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“
Dotace: 228.000 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Prodloužení řádu dešťové kanalizace Šilheřovice, ulice Horní p.č.1650/1)“.