Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Podpora obnovy a venkova Moravskoslezského kraje 2021

 

 

Dotační program: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“
Dotace:                   400.000 Kč

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Šilheřovický potok – úsek č.4“.