Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Po stopách brouka Páchníka

 

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „Po stopách brouka Páchníka“
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000223
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 24.224,24 euro

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity přírodního dědictví (Natura 2000, Evropsky významné lokality a přírodní památky) v obci Šilheřovice. Jedná se především o brouka páchníka hnědého, který bude prostřednictvím využití technologií tzv. rozšířené reality „přiblížen“ občanům CZ-PL pohraničí a turistům. V rámci projektu bude vytvořena aplikace pro mobilní telefony a tablety.

 Bližší informace naleznete na odkazu: pachnik.silherovice.eu