Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Obnova povrchu hřiště ZŠ Šilheřovice

 

 

Projekt:                     Obnova povrchu hřiště ZŠ Šilheřovice
Dotace:                      513.100,- Kč
Program:                   Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č.6:        Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Předmětem projektu je obnova povrchu hřiště a doskočiště pro skok daleký na II. stupni ZŠ Šilheřovice. Nové hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním kolektivních sportů, běhu, skoku dalekého.