Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Návrat zvonů

 

Dotace: 16.191 euro

 

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo poskytne farnosti Šilheřovice a obci Šilheřovice dotaci na realizaci projektu „Návrat zvonu“. Dané finanční prostředky pokryjí veškeré práce spojené s demontáži zvonu v Kolíně n. Rýnem, převozem do České republiky (zvonařská dílna) a zavěšením zpět do zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie.