Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Lidé a kultura na CZ-PL pohraničí

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „ Lidé a kultura na CZ-PL pohraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001596
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice, Powiat Wodzislawski, Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje     (RADAMOK)
Dotace EFRR: 11.466,92 euro

Cíl projektu je dvojího charakteru: první částí je propagování informací o činnosti sociálních organizací. Budou se propagovat organizace z regionů okresu Wodzisław, obce Krzyżanowice, a také obce Šilheřovice a Ostravy. Druhá část projektu je zaměřena na vytvoření prostoru a příležitosti pro rozšíření spolupráce s jinými organizacemi a sociálně aktivními občany, a do budoucna i společnostmi a veřejnými institucemi. Jedná se zejména o organizace, jež se nacházejí v sousedství partnerských obcí, a spolupráce s nimi je na příliš obecné úrovní nebo je málo rozvinutá.