Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Bezpečný, aktivní a zdravý senior

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „ Bezpečný, aktivní a zdravý senior“
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001604
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice
Partneři projektu: Obec Šilheřovice
Dotace EFRR: 27.192,35 euro

Záměrem projektu je prohlubování integrace a povědomí o zdravém a bezpečném životním stylu u obyvatel příhraničních obcí Krzyżanowice a Šilheřovice. Hlavní cílovou skupinou jsou senioři z Chałupek a Šilheřovic. Bude to možné díky společným akcím, na něž budou pozváni odborníci. Záměrem projektu je prohlubování  povědomí 
v oblastech: zdraví, správné výživy a bezpečnosti. Všechny aktivity budou mít rekreační a otevřený charakter.