Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Aktivní v přírodě

 

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „ Aktivní v přírodě“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001146
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 25.670 euro

V rámci projektu se předpokládá zvýšení povědomí obyvatel na téma přírodních atraktivit partnerských obcí. Očekává se také růst povědomí na téma možnosti věnovat se volnočasovým aktivitám v přírodě. Aktivity projektu mají v důsledku vést k propagaci přírodních atraktivit skrze pohyb (např. jógu, zumbu, nordic walking, přespolní běh, pochod) a vytvořit podmínky pro přímý kontakt s přírodou na CZ-PL pohraničí.