Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Základní informace

 

 

Název projektu -  Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí

Registrační číslo projektu – CZ.3.22/3.2.00/12.03423

 

Vedoucí partner – Obec Šilheřovice

Partner PL – Gmina Krzyźanowice

 

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je upevnění partnerství a spolupráce mezi partnerskými obcemi, Šilheřovicemi a Krzyźanowicemi, prostřednictvím společně pořádaných kulturních, společenských a sportovních akcí. Důraz je kladen i na seznámení se s kulturou partnerské země, zajištění družby mezi občany partnerských obcí.

 

Realizované aktivity projektu:

Klíčová aktivita 1 - Zahajovací konference

Klíčová aktivita 2 - Vybudování tech. infrastruktury pro pořádání společensko-sportovních akcí

Klíčová aktivita 3 - Pořádání společensko-sportovních akcí a volnočasových aktivit - jedná se o hlavní klíčovou aktivitu celého projektu, má velký význam ve vazbě na cíle projektu

Klíčová aktivita 4 - Vydání kroniky - sborníku pořádaných akcí

Klíčová aktivita 5 – Závěrečná konference