Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL (kinosál)

 

Dotační program: „Program podpory financování akcí s podporou EU“
Dotace: 1.000.000 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL (kinosálu)“ v rámci programu OPŽP.


Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020
Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1
Název projektu: „5.1a“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL  
Dotace: 2.355.035,60,- Kč

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu.


 

Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020
Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1
Název projektu: „5.1b“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL  
Dotace: 1.456.033,60,- Kč

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu.