Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Popularizace astro-turismu na polsko - českém pohraničí

 

 

Fond mikrorojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „Popularizace astro-turismu na polsko – českém pohraničí “
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000228
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 38.989,50 euro

Aktivity naplánované v tomto projektu se zaměřují zejména na propagaci přírodních a kulturních zajímavostí obcí Šilheřovice a Krzyzanowice nevšedním a inovativním způsobem. Propagace tzv. astro-turistiky se provede prostřednictvím mobilních astronomických observatoří. Během „astro-pikniku“ proběhnou prezentace souhvězdí, pozorování Sluneční soustavy, prezentace meteoritů, a jiné.  

 

 Zařízení k pozorování je možno si po domluvě zapůjčit na Obecním úřadě v Šilheřovicích.