Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Partnerství a rozvoj

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „ Partnerství a rozvoj“
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001144
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Obec Hať, Obec Píšť
Dotace EFRR: 35.678,75 euro

Hlavním cílem projektu je připomenutí si spolupráce existující od roku 1998 mezi partnerskými obcemi Hať, Píšť, Šilheřovice a Krzyzanowicemi prostřednictvím klíčových aktivit:

  1.       Koncert věnovaný L. van Beethovenovi a F. Lisztovi (Krzyzanowice)
  2.       Den partnerských obcí (Hať)
  3.       Koncert (Šilheřovice)
  4.       Otevření kulturního domu (Píšť)
  5.       Společný cyklistický výlet partnerských obcí