Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí

 

 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt: „ Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000291
Vedoucí partner: Město Bohumín
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 445.705,78 EUR

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Mezi hlavní aktivity realizované v rámci projektu patří aktivity v oblasti infrastruktury, jejichž cílem je zpřístupnění přírodního dědictví co nejširšímu okruhu příjemců. Aktivity jsou naplánovány tak, aby po jejich realizaci mohl vzniknout okruh přírodních zajímavostí našeho pohraničí.

  1. Zpřístupnění přírodní zajímavostí – hraniční meandry Odry (oblast Natura 2000) - rekonstrukce části naučné stezky, výstavba rozhledny.
  2. Zpřístupnění Vrbického jezera a nivy řeky Odry – vybudování chodníku a lávek, které usnadní přístup k jezeru a Orlovské stružce.
  3. Naučná stezka v Šilheřovicích – vybudování naučné stezky v délce 9 km, která seznámí s místní historií, kulturou a přírodou.
  4. Infrastruktura pro cyklisty – cykloboxy, přístřešky, a jiné.
  5. Propagační akce