Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Moravskoslezský kraj

 

Vážení spoluobčané,

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Miroslavem Novákem obdržela obec investiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, které byly účelově určeny na nákup zánovní cisternové automobilní stříkačky. Tato dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů veřejnou finanční podporou. Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo poskytovateli dotace nejpozději do 31. 1. 2015.

Díky této dotaci a uvolněním 304.000,- Kč ze svého schváleného rozpočtu obec zakoupila jednotce dobrovolných hasičů v naší obci speciální požární automobil T 815, který byl majetkem Statutárního města Ostravy.

Více o Moravskoslezském kraji naleznete na tomto odkazu: www.kr-moravskoslezsky.cz