Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Vítání občánků 18. 9. 2022

Vážení rodiče, dne 18. září 2022 se uskuteční Vítání občánků obce Šilheřovice.

 

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 a má od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře p. Šomodi a p. Pecháčkové. Přihlásit se můžete nejpozději do konce srpna 2022.