Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Velkoobjemové kontejnery 26. 6.2021 a 17. 7. 2021

Ve dnech

 

26. června 2021    8:00-11:00 hod.

a

17. července 2021   8:00 – 12:00 hod.

 

 budou přistaveny

kontejnery na velkoobjemový

a nebezpečný odpad.

 

Umístění: parkoviště pod kostelem

 

Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.

Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,

který bude kontrolovat občanské průkazy.