Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se doba zápisu  do 1. třídy a jistě se všichni předškoláci na tento svůj velký den těší. I v letošním roce je organizace zápisu nastavena tak, aby umožňovala také distanční průběh, tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole, avšak Vás rádi uvítáme ve škole (nejlépe v rezervovaném čase) spolu s Vašimi dětmi. Pro děti máme připravené také malé překvapení.

Zápis k povinné školní docházce v Základní škole v Šilheřovicích se uskuteční v termínu  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou zapsáni děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015, a to včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2021.

Na naší škole proběhne zápis do 1. třídy, v budově základní školy na ulici Střední 29, a to ve dnech:

úterý 13. 4. 2021, od 10.00 – do 16.00

úterý 20. 4. 2021, od 10.00 – do 16.00

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost o přijetí si, prosím, vytiskněte a doručte vyplněnou do školy těmito doporučenými způsoby, které stanovilo MŠMT:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky ib3mfkq),

2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@skolasilherovice.cz)

3.  poštou (Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, se sídlem Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice),

4.  osobně (zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte) ve dnech 13. 04. 2021 nebo 20. 04. 2021

Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nabízíme Vám možnost rezervace termínu a času.

Rezervovat si vhodný termín pro osobní podání žádosti k zápisu můžete na webových stránkách školy www.skolasilherovice.cz

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (na www stránkách, k vyplnění ve škole)

2. Zápisní list pro školní rok 2021/2022 (na www stránkách, k vyplnění ve škole)

3. Rodný list dítěte – kopie (možno kopii vyhotovit ve škole)

4. Občanský průkaz zákonného zástupce